Primary Color

Secondary Color

Tertiary Color

Top Header

Horizontal Menu Color

Vertical Menu Color

Primary Button

Secondary Button

Tertiary Button

Icon

Body Font

Heading Font

Horizontal Menu Font

Vertical Menu Font

Custom Background (Support Box Layout Only)


Background Image

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

Backgrounds Color

Bàn nâng tay

Bàn nâng tay là loại xe nâng có mặt bàn dùng để nâng hàng hóa, cây cảnh chậu cảnh lên ô tô, giá kệ hoặc hạ hàng từ trên cao xuống, thường nâng các vật mang tính khuôn mẫu 

Showing all 19 results