Primary Color

Secondary Color

Tertiary Color

Top Header

Horizontal Menu Color

Vertical Menu Color

Primary Button

Secondary Button

Tertiary Button

Icon

Body Font

Heading Font

Horizontal Menu Font

Vertical Menu Font

Custom Background (Support Box Layout Only)


Background Image

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

Backgrounds Color

Xe di chuyển và quay đổ phuy

Xe di chuyển và quay đổ phuy được dùng đẻ giúp nâng các phuy có chứa chất lỏng như sơn, dầu, hóa chất. Giúp không làm đổ dung dịch trong phuy ra khỏi thùng. Bao gồm hai dòng sản phẩm là xe nâng di chuyển phuyxe nâng quay đổ phuy

Showing all 7 results