Primary Color

Secondary Color

Tertiary Color

Top Header

Horizontal Menu Color

Vertical Menu Color

Primary Button

Secondary Button

Tertiary Button

Icon

Body Font

Heading Font

Horizontal Menu Font

Vertical Menu Font

Custom Background (Support Box Layout Only)


Background Image

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

Backgrounds Color

Xe nâng tay

Xe nâng tay là dòng xe dùng đê nâng hạ hàng hóa trên pallet, kéo di chuyển hàng hóa trong kho xưởng bến bãi. Trọng tải nâng từ 1 tấn tới 3 tấn. Bao gồm dòng xe nâng tay thấp xe nâng tay cao 

Showing 1–20 of 66 results