Tình trạng : Mới 100%

Bảo hành; 18 tháng

Nước sản xuất : Taiwan

[Xem tiếp]

Tình trạng: Mới 100%

Bảo hành 24 Tháng

Hãng sản xuất : Nexen(U.K)

[Xem tiếp]

Tình trạng: Mới 100%

Bảo hành: 12 tháng

Xuất sứ: Eoslift -Germany

[Xem tiếp]

Tỉnh Trạng : Mới 100%

Bảo hành: 24 tháng

Xuất sứ Nexen UK

[Xem tiếp]