[rev_slider home]
[tabs style=”default1″][tab_item title=”Sản Phẩm Mới Nhất”][recent_product_slider columns=”4″ layout=”small” per_page=”8″ title=”” desc=”” show_nav=”1″ show_icon_nav=”0″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][tab_item title=”Sản Phẩm Bán Chạy”][best_selling_product_slider columns=”4″ layout=”small” per_page=”8″ title=”” desc=”” product_tag=”all-product-tags” show_nav=”1″ show_icon_nav=”0″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][tab_item title=”Sản Phẩm Nổi Bật”][featured_product_slider columns=”4″ layout=”big” per_page=”15″ title=”” desc=”” show_nav=”1″ show_icon_nav=”0″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_product_tag=”1″ show_categories=”0″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs] [tabs style=”default2″][tab_item title=”Xe Nâng Điện”][custom_products_category per_page=”5″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”xe-nang-dien” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”1″ show_rating=”1″ show_categories=”0″ show_short_content=”0″][/tab_item][tab_item title=”Xe Nâng Điện Thấp”][custom_products_category per_page=”5″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”xe-nang-dien-thap” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”1″ show_rating=”1″ show_categories=”0″ show_short_content=”0″][/tab_item][tab_item title=”Xe Nâng Bán Tự Động”][custom_products_category per_page=”5″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”xe-nang-ban-tu-dong” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”1″ show_rating=”1″ show_categories=”0″ show_short_content=”0″][/tab_item][tab_item title=”Xe Nâng Điện Cao Đứng Lái”][custom_products_category per_page=”5″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”xe-nang-dien-cao-dung-lai” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”1″ show_rating=”1″ show_categories=”0″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs] [tabs style=”default2″][tab_item title=” Xe Nâng Tay”][custom_products_category_grid_noimage per_page=”4″ columns=”4″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”xe-nang-tay” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs] [tabs style=”default2″][tab_item title=” Xe nâng cũ và dịch vụ“][custom_products_category_grid_noimage per_page=”4″ columns=”4″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”xe-nang-cu-va-dich-vu” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs] [tabs style=”default2″][tab_item title=” Bàn Nâng”][custom_products_category_grid_noimage per_page=”4″ columns=”4″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”ban-nang” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs] [tabs style=”default2″][tab_item title=” Thang Nâng”][custom_products_category_grid_noimage per_page=”4″ columns=”4″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”thang-nang” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs] [tabs style=”default2″][tab_item title=” Pallet nhựa và pallet gỗ“][custom_products_category_grid_noimage per_page=”4″ columns=”4″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”Pallet-nhua-va-pallet-go” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs] [tabs style=”default2″][tab_item title=” Thùng rác công cộng”][custom_products_category_grid_noimage per_page=”4″ columns=”4″ title=”” orderby=”date” order=”desc” category=”thung-rac-cong-cong” show_upsell=”1″ show_image=”1″ show_title=”1″ show_sku=”0″ show_price=”1″ show_label=”0″ show_rating=”0″ show_categories=”1″ show_short_content=”0″][/tab_item][/tabs]

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *